Back to top

STABILITA SUZPENZÍ A DISPERZÍ – PROČ JSOU PARAMETRY JAKO VELIKOST ČÁSTIC, ZETA POTENCIÁL A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI TAK DŮLEŽITÉ?

Publikováno v CHEMAGAZÍN 4/XXI (2011) 

Téma čísla: Pevné a sypké látky, nanomateriály

Vyšlo: Červenec/Srpen 2011

Ke stažení :