Back to top

Publikace

Klasifikace čistých prostor podle iso s použitím čítačů částic unášených vzduchem

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2013

Při volbě čítače částic pro klasifikaci čistých prostor je potřeba uvážit jeho citlivost a průtokovou rychlost, přičemž obojí je určeno dobou odběru vzorku nutného pro klasifikaci čistých prostor při požadované třídě čistoty.

MALVERN WHITEPAPERS: „TEN WAYS TO...“ JAK KONTROLOVAT RHEOLOGII ZMĚNOU VLASTNOSTÍ ČÁSTIC (VELIKOSTI, TVARU A ZETA POTENCIÁLU)

Článek vyšel  v časopise CHEMAGAZÍN 6/2012

Mnoho běžných materiálů může být charakterizováno jako disperze, ve které je jedna látka (často částicová) dispergována v jiné fázi. Mezi takové materiály patří adheziva, agrochemikálie, cement, keramika, koloidy, kosmetické a ochranné přípravky, potraviny a nápoje, suspenze hornin a minerálů, barviva, inkousty a nátěrové hmoty, farmaceutika a polymerní systémy.

Představujeme nový produkt v portfoliu: MonTech Cut & Chip Tester

Buchen, Německo: Společnost MonTech oznámila nejnovější přírůstek Cut & Chip resistance tester do svého 60+ produktového portfolia.

Predictive performance, from the chemical level up, is the precursor to the launch or continued manufacturer of any elastomeric product. Fueled by interest from the tire sector, and other industrial product manufacturers such as conveyor belting, aging or obsolete cut and chip testers are found in laboratories across the world. Including cut and chip testers, instruments placed into modernized laboratories must require Industry 4.0 connectivity, high-quality manufacturing, efficient user interfaces, and support from all angles of usability. These are the core focuses for the introduction of the MonTech Cut & Chip 3000.

 

CHARAKTERIZACE ČÁSTIC – ZÁKLADNÍ KONCEPTY

Publikováno v CHEMAGAZÍN 4/2016

Charakterizace částic je velmi důležitá činnost jak pro průmysl, tak pro vědeckou sféru, přitom seznam dostupných analytických technologií
stále narůstá. V tomto článku se zaměříme na základy popisu částic a na výhody a omezení nejvýznamnějších technologií s cílem pomoci
s výběrem dnes nejvhodnější technologie.

STABILITA SUZPENZÍ A DISPERZÍ – PROČ JSOU PARAMETRY JAKO VELIKOST ČÁSTIC, ZETA POTENCIÁL A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI TAK DŮLEŽITÉ?

Se suspenzemi nebo disperzemi částic nebo kapiček v kapalném prostředí se setkáváme v různých průmyslových odvětvích, a nacházejí použití v rozmanitých aplikacích.

Publikováno v CHEMAGAZÍN 4/XXI (2011)

Zahrnují kapalné brusné materiály, keramiku, léky, potraviny a inkousty, abychom jmenovali alespoň některé. Jedním klíčovým kritériem, které je důležité pro všechny tyto aplikace, je stabilita suspenze. Aby suspenze byla funkční, musí být schopná suspendovat disperzní fázi po dobu existence výrobku a/nebo ji snadno dispergovat, pokud by došlo k sedimentaci. Ke stabilitě dispergované fáze přispívá řada faktorů a ty mohou být termodynamického nebo kinetického původu. Příklady termodynamického účinku zahrnují prostorovou a elektrostatickou stabilizaci, která navodí stabilitu prostřednictvím odpuzování částic, kdežto kinetická stabilita se může přivodit zvýšením viskozity suspenzního prostředí a tím zpomalit shlukování a sedimentaci částic.