Konference

Kategorie: Konference | Publikace | Semináře | Veletrhy

 

 

Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, 10. mezinárodní odborný seminář v hotelu Myslivna v Brně.

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2013 bude během semináře opět k vidění a vyzkoušení automatizovaný nanoindentor M3 společnosti Nanovea.

M3| Automatizovaná nano až mikro indentace

LMP 2013 10th Conference on Local Mechanical Properties

Ve dnech 6. až 8.11.2013 jsme se účastnili 10. konference o lokálních mechanických vlastnostech LMP2013 v Kutné Hoře (více na...).

Prezentovali jsme zde zkušební zařízení firem Bose ElectroForce Systems Group, Nanovea a Tinius Olsen, která jsou vhodná pro hodnocení jak globálních tak i lokálních mechanických vlastností konstrukčních a biokompatibilních materiálů.

LABOREXPO 2013 25.- 26.9-2013

Ve dnech 25. - 26.9. 2013 nás najdete na výstavě LABOREXPO 2013 v Kongresovém centru v Praze ve stánku B38.

Vystavené přístroje:

CHNS analyzátor vario Micro Cube firmy Elementar

TOC analyzátor vario TOC Cube firmy Elementar

AOX analyzátor AOX-200 firmy Mitsubishi

Analyzátor velikosti částic Malvern MS 3000

Spektrometr Konica Minolta CM-5

Přístroj na stanovení částic v aerosolech Lasair III 510 pro monitorování čistých prostor

Termická analýza DSC200 F3 Netzsch Gerätebau GmbH.

Sušicí váhy PMB 53 Adam Equipment Co.

Předvážky HCB 1002 Adam Equipment Co. 

3rd Czech-Hungarian-Polish-Slovak Conference on Thermal Analysis and Calorimetry

Společně s firmou Netzsch Gerätebau GmbH jsme se účastnili mezinárodní konference "3rd Czech-Hungarian-Polish-Slovak Conference on Thermal Analysis and Calorimetry" ve Staré Lesné (Vysoké Tatry) ve dnech 27.6. - 29.6.2011.

Informace najdete na http://www.chtf.stuba.sk/v4conference/