Konference

Kategorie: Konference | Publikace | Semináře | Veletrhy

 

 

LMP 2013 10th Conference on Local Mechanical Properties

Ve dnech 6. až 8.11.2013 jsme se účastnili 10. konference o lokálních mechanických vlastnostech LMP2013 v Kutné Hoře (více na...).

Prezentovali jsme zde zkušební zařízení firem Bose ElectroForce Systems Group, Nanovea a Tinius Olsen, která jsou vhodná pro hodnocení jak globálních tak i lokálních mechanických vlastností konstrukčních a biokompatibilních materiálů.