Back to top

Malvern Panalytical

O společnosti

Malvern Panalytical vznikl spojením dvou synergických společností v oblasti materiálových věd, kde Malvern vyrábí a dodává na světové trhy širokou škálu systémů pro charakterizaci velikosti, tvaru, zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a koncentrace částic v disperzích, emulsích a koloidních látkách jak v naředěném tak koncentrovaném stavu. Dále nabízí přístroje pro měření reologických vlastností a chemického složení látek. Panalytical dodává přístroje pro rentgenovou analýzu materiálů z hlediska složení (XRF) a krystalové struktury (XRD) a další přístroje. Malvern Panalytical zároveň podporuje své zákazníky v oblasti výzkumu, vývoje a výroby svojí rozsáhlou expertizou, zkušenostmi,  zázemím aplikační laboratoře, poradenstvím a vlastním vývojem metod a operačních procedur. Tento fakt se dá na úvod  prokázat prostým nahlédnutím na stránky www.malvernpanalytical.com, kde se nalézá rozsáhlá databáze aplikačních i technických poznámek, přehledů literatury (white papers), textů popisujících základy i detaily technik, záznamů webinářů a dalších materiálů dostupných všem registrovaným zájemcům.

Řada přístrojů

Kinexus

Rotační reometry Kinexus s unikátním řídícím programem rSpace, které umožňující více než stanovení tokových a viskoelastických vlastností zkoumaných materiálů.

Přístroj na stanovení distribuce velikosti částic v práškových materiálech, suspenzích a emulzích, Mastersizer.

Automatizovaný morfologický optický mikroskop s ramanovým spektrometrem pro analýzu velikosti, tvaru a složení částic s automatickou disperzní jednotkou pro práškové materiály, držáky pro filtry i celami pro suspenze a emulze.

Z videozáznamu trajektorií pohybu částic se stanovuje distribuce velikosti, rychlosti a koncentrace částic od 10 do 2000 nm. Částice lze rozlišit pomocí fluorescence i intenzity rozptýleného světla až 4 vlnových délek.

Přístrojová řada Zetasizer Nano umožnuje kombinovat výběr až tří nejdůležitějších parametrů při studiu nanomateriálů v koloidní a polymerní problematice, a to analýzu velikosti částic, měření zeta potenciálu a stanovení molekulové hmotnosti.

  Malvern Panalytical Zetasizer Pro a Ultra

  Nové Zetasizer Pro a Ultra s vylepšeným zpracováním výsledků, vyšším rozlišením díky MADLS a možnosti měření koncentrace částic.

  Přístroje

  Pokročilý stolní kapilární reometr pro výzkum, vývoj a kontrolu kvality.

  Zetasizer WT

  On-line měření zeta potenciálu – pro řízení koagulace!