Back to top

FUTURA

Nejlepší CFA technologie

Analyzátory FUTURA nabízejí ideální řešení velkého počtu aplikací v souladu s nejvíce užívanými mezinárodními normami. Skutečně plná automatizace analýz je optimalizována krok po kroku pro dosažení nejlepších výsledků. Každá analytická jednotka je úplně nezávislá, ale může být kombinována s dalšími pro vytvoření integrovaného multiparametrového analytického systému.

Modularita

 • 1 až 16 analytických kanálů v jednom systému
 • Vícerychlostní čerpadlo ( vysokorychlostní proplach, pomalý pohotovostní a normální pracovní mod )
 • Výběr mezi metodami Micro Flow a Macro Flow
 • Metody s dvojím rozsahem
 • Opční duální nasávací jehla u všech typů autosamplerů
 • Více technik odstraňování bublinek
 • Snadná výměna analytických manifoldů
 • Různé průtokové cely(5 až 50mm),
 • Různé typy detektorů

Automatizace

 • Možnost automatizace i nejsložitějších postupů (dialýza, destilace, UV rozklad…),
 • Automatická příprava roztoků standardů
 • Automatické ředění přesrozsahových vzorků
 • Extrémní přesnost díky digitálním kolorimetrům
 • Vysoký dynamický rozsah
 • Programovatelné automatické vypínání
 • Programovatelné automatické zapínání včetně metod s kadmiovou kolonou