Back to top

Další vybavení pro chemické a farmaceutické laboratoře a poloprovozy

 • charakteristika tablet a dalších lékových forem, zpracování – odér, rozpadavost, disoluce, "setřesený"(tapped) objem
 • chromatografické a obdobné metody - plynová a kapalinová chromatografie, bod tání a varu, spektrální metody, optická mikroskopie
 • instalace a monitorování čistých prostorů, malé výrobní zařízení
 • laminární boxy, počítače částic, míchadla, reakční nádoby, zařízení na granulaci, mlýny, odstředivka, filtry, zásobníky a nádrže na reagenty, sítovačky, lyofilizátory, odparky, plničky

Príklady zariadení a cien ( platná pre rok 2011-2012, konečná cena závisí od špecifikácie jednotlivých prístrojov a zariadení, bez DPH!) pre farmaceutické poloprevádzky a kontrolné laboratóriá:

 • duplikátorový kotol s príslušenstvom (model Lampart 200) - EUR 50000,00 až EUR 65000,00
 • plnička fliaš a ampuliek (model Rota) - EUR 1115 000,00 až EUR 145000,00
 • vibračná sitovačka pre kilogramové množstvá (moel Fritsch AS 200) - EUR 2500,00 až EUR 4000,00
 • lyofilizátor pre kilogramové množstvá produktov (model Christ Alpha) - EUR 50000,00 až EUR 60000,00
 • guľový mlyn s príslušenstvom pre kilogramové množstvá produktov (model IKA PM 100) - EUR 12500,00 až EUR 16000,00
 • vákuový miešač (model Metec MX) - EUR 22000,00 až EUR 30000,00
 • fluidná sušiareň s granulačným zariadením (model Glatt GF) - EUR 115000,00 až EUR 150000,00
 • kontajnery z nehrdzavejúcej ocele (objem 3000l) - EUR 2500,00 až EUR 7500,00
 • odstredivka pre kilogramové množstvá, chladená (model Hettich Univerzal) - EUR 6500,00 až EUR 8500,00
 • univerzálne miešacie zariadenie, malá výroba aj laboratórium (model Heidolph RZR 2052) - EUR 2500,00 až EUR 4500,00
  • modelové kompletné základné vybavenie kontrolného laboratória pre malé výroby farmaceutických produktov

   • komory na stabilitné štúdie podľa liekopisných požiadaviek (Caron 6454-3) - EUR 30000,00/+ komora,
   • laminárne boxy (MSC Advantage 1.2) - EUR 8000,00 - 10000,00/1 box,
   • testovanie oderu (Sotax Friability tester) - EUR 6600,00,
   • testovanie rozpadavosti (Sotax DT2 tester) - EUR 54000,00,
   • meranie bodu topenia (Buchi B-545) - EUR 10560,00,
   • kontrolný bodotávok (Stuart SMP 3) - EUR 2280,00,
   • polarizačný mikroskop (Nikon Eclipse) - EUR 20400,00,
   • TGA-DSC analyzátor (Netzsch 449 F1) - EUR 96000,00,
   • DVS(dynamická sorpcia vodných pár) meranie (Aquadyne DVS, Quantachrome) - EUR 60 000,00,
   • disolučný tester s on line UV VIS setektorom (DT-810, JASCO) - EUR 100000,00 až EUR 110000,00,
   • kvapalinový (HPLC) chromatograf s UV VIS detektorm a riadiacou stanicou (LC-20 s príslušenstvom, Shimadzu) - EUR 70000,00 až EUR 80000,00,
   • plynový chromatograf s FID detektorom a s hmotnostným detektorom (GC-MS-QP 2010, Shimadzu) - EUR 85000,00 až EUR 95000,00. 

    Uvedená zostava laboratória je variabilná tak čo sa týka prístrojov ako aj ich zostáv.